(Vi laster inn siden for deg...)


Fangst

Fangst av hummeren i et havbeite skjer på vanlig måte med hummerteiner. Det er dermed en meget skånsom måte å fangste på og det bare understreker nok en gang hvor naturvennlig og bærekraftig denne næringen er. Det er ingen fysiske merker på land, vann eller bunn som indikerer at dette er et havbeite, så når det ikke er en båt som trekker teiner der, er det ingen spor som tyder på næringsproduksjon.