(Vi laster inn siden for deg...)


Yngel

Produksjonsanlegget for hummeryngel har en kapasitet for en samtidig produksjon av ca 500.000 hummeryngel. Denne biomassen vil bli benyttet til produksjon av konsumhummer i havbeite eller til landbasert oppdrett av det man kaller porsjonshummer, en hummer på ca 400 gram.


Hummeryngel

Når hummerlarvene klekker fra rogna under halen til mordyret, svever de vanligvis i vannmassene i 3-5 uker og ernærer seg med plankton. Hos oss, har vi dem i inkubatorer hvor vi etterligner den planktoniske fasen, men tilbyr dem høyere temperatur og mer mat enn det naturen gjør. Ellers får de den samme maten og det samme vannet som i naturen. Når de har skiftet skall 3 ganger, blir de til yngel og ser ut som en liten hummer. Da er de blitt gode svømmere og svømmer med klørne først. Vi kaller dem Supermannhummer. På dette stadiet begynner de å søke mot bunnen og det er da vi setter dem ut i naturen. Deretter vet ingen hvor de går hen. Det er aldri funnet en såkalt fyrstikkeskehummer i Norge eller Europa. Det er en mystisk og spennende liten krabat.