(Vi laster inn siden for deg...)


Norsk Hummer og EU samarbeider om utvikling av klekkeri og utsett av hummeryngel

Norsk Hummer har gjennom Horizon 2020 som er et EU program for innovasjonsutvikling og kommersialisering, fått tildelt vesentlige midler til å utvikle vår klekkeriteknologi for å utvikle robuste hummer yngel til utsett i havkonsesjoner. Vår utsettingsteknologi forbedres gjennom prosjektet, og sommeren 2018 kjøres tester av teknologien som vi har store forventninger til at vil gi større overlevelsesevne og større gjenfangstandel når hummeren er moden for høsting.

Prosjektet har også fokus på kommersialisering og vi jobber aktivt med internasjonal lansering av vårt havbrukskonsept.