(Vi laster inn siden for deg...)


Blåskjell

Norsk Hummer produserer blåskjell gjennom sitt datterselskap Agder Mussels AS. Selskapet har 15 konsesjoner i kommunene Arendal, Tvedestrand og Risør. Dyrking og høsting av blåskjell skjer gjennom utsett av vekstau og vekstperioden på sørlandet er 15-18 måneder.  Gjennom kontinuerlig høsting tilbyr vi markedet kvalitetsprodukter som møter krav til størrelse og matinnhold. Etterpørselen etter blåskjell er økende og Europa konsumerer over 700.000 tonn pr år. Det utvikles stadig nye matretter hvor blåskjell er blitt en viktig ingrediens, og gjennom kontinuerlig kvalitetsutvikling av produktet har blåskjell fått en mer eksklusiv posisjon i markedet. 


Lastekapasitet

For å øke effektiviteten i dyrking og høsting av blåskjell  har Agder Mussels anskaffet båt på 25 tonn og vesentlig lastekapasitet. Båten ble hentet hos Marine Harvest i februar 2018 og ble sjøsatt i Kristiansand mai 2018.