(Vi laster inn siden for deg...)


Havbeite

Norsk Hummer produserer bærekraftig hummer gjennom havbeite. Havbeite innebærer å fiske rognhummer og hjelpe dem å få en dramatisk høyere overlevelse på yngelen enn det de ville fått i naturen. Mesteparten av yngelen settes ut i et definert område hvor vi har gjenfangstrett. Selskapet har utviklet en spesiell utsettingsteknologi som sørger for at mesteparten av den utsatte hummeryngel overlever og ikke blir spist av predatorer.


Deretter settes den nå tomme rognhummeren tilbake der den ble fisket sammen med resten av yngelen. Etter 4-6 år, har yngelen vokst seg stor nok til å høstes og den lokale hummerpopulasjonen har fått seg et løft. Det er lokale krefter som skal fiske i havbeitet. Et havbeiteområde er helt usynlig på  naturen og det er ingen foring av hummeren.