(Vi laster inn siden for deg...)


Bestandsøkning

Bestandsøkning i offentlig regi er et nytt satsningsområde for Norsk Hummer.
Vi tilbyr vårt havbrukskonsept til stat, fylker og kommuner for å bidra til å styrke hummerbestanden i utsatte
kystområder, hvor overfiske av hummer over flere tiår har svekket muligheten til å kunne tilby innbyggerne og hummernæringen attraktiv utvikling av hummerfiske.

Som med havbruk generelt produserer Norsk Hummer bærekraftig hummer gjennom havbeite. Havbeite innebærer å fiske rognhummer og hjelpe dem å få en dramatisk høyere overlevelse på yngelen enn det de ville fått i naturen. Mesteparten av yngelen settes ut i et definert område hvor det offentlige har gjenfangstrett. Deretter settes den nå tomme rognhummeren tilbake der den ble fisket sammen med resten av yngelen. Etter 4-6 år, har yngelen vokst seg stor nok til å høstes og den lokale hummerpopulasjonen har fått seg et løft. Det er lokale krefter som skal fiske i havbeitet. Et havbeite er helt usynlig på  naturen og det foregår ingen foring av hummeren.Møte i Fiskeridepartementet for å drøfte bestandsøkningsprosjekt.
F.h; Frank Glad Balchen, Fiskeriminister Per Sandberg, Morten Hansen og Arne Tyssø