(Vi laster inn siden for deg...)


Styret

Frank Glad Balchen, Styreleder

Balchen er utdannet Siviløkonom og Cand.Jur fra Universitetet i Oslo. Foruten over 20 års erfaring fra hummernæringen, har han en omfattende 
erfaring fra bank og finanssektor. Han har hatt en rekke styreverv innenfor finans, media, handel og industri.
Balchen har tidligere vært daglig leder i Norsk Hummer AS gjennom flere år, og har en omfattende erfaring fra marin sektor hvor han b.l.a var 
rådgiver ved børsnoteringen av Norway Seafood. Balchen var en av grunderne ved etableringen av Norges Energi.


Arne Tyssø, Styremedlem

Arne Tyssø (f 1945)er utdannet som Siv Ing, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU(tidligere NTH)i 1970 og Dr.Ing fra samme institutt i 1980. Tyssø har lang erfaring somakademiker og forsker og har startet flere teknologibedrifter. Han jobbet i treår som Forskningssjef og avdelingsleder på FiskeriteknologiskForskningsinstitutt( nå Nofima) i Tromsø, og vært administrerende direktør iselskapene Camo i Trondheim samt Dolphin Interconnect Solutions og Metaphor/WeatherOnei Oslo. Han har vært sentral i oppbyggingen av Norsk Hummer i periodene 1997-2001 og 2008 -2012 og var leder av EU prosjektet " Lobstertechnology". Tyssø har bred erfaring som styreleder og styremedlem i enrekke teknologibedrifter. Tyssø arbeider i dag som Markedsdirektør i selskapetFieldbus International i Oslo.


Bjørn Ovessøn Sandberg, Styremedlem

Bjørn Sandberg(f.1953) er utdannet dr.ing ved NTH  institutt Silikat- og Høytemperaturkjemi i 1981. Sandberg har bred erfaring innen internasjonal produkt- og markedsutvikling av strukturelle og funksjonelle uorganiske materialer i hovedsak ved arbeid hos Elkem AS. Sandberg ledet i perioden 1999-2004 Elkem´s kontor i Japan, i 2006 -2009 bygde han opp det tyske solcellefirma Q-Cells aktivitet i Tokyo. Bjørn Sandberg er nå ansatt ved Elkem´s teknologisenter i Kristiansand.